PCPR Koszalin

ZARZĄDZENIE Nr 4 /2024

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia dnia 29 marca 2024 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, wprowadzonego uchwałą nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się dzień 29 marca 2024 r.   dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 6 stycznia  2024 roku (sobota).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
 EWA PAPROCKA-PALKOWSKA


 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE

ul. Władysława Andersa 32
75-626 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

Wejście do budynku PCPR w Koszalinie

Złóż wniosek drogą elektroniczną: /pcprkoszalin1/skrytka

Logo ePUAP

Dyrektor
Ewa Paprocka-Palkowska

Godziny pracy jednostki:
Poniedziałek - Piątek  7:30 - 15:30

Numery telefonów:

Sekretariat - Kadry
94 71-40-217
94 71-40-252

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE
IMIĘ  I NAZWISKO STANOWISKO TELEFON OBSŁUGIWANY TEREN powiat.koszalin.pl POKÓJ
Ewa Paprocka-Palkowska Dyrektor 94 71 40 217 powiat koszaliński   3.17
DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR (AK)
Małgorzata Węgrzyn Starszy inspektor 94 71 40 217
fax 71 40 252
powiat koszaliński pcpr.sekretariat@ 3.19
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY (FK)
Małgorzata Mazurkiewicz-Ciupak Główny księgowy 94 71 40 219 powiat koszaliński pcpr.fin@
malgorzata.mazurkiewicz@
3.6
Renata Malinowska Starszy księgowy 94 71 40 220 powiat koszaliński renata.malinowska@ 3.5
Marta Gawryś Starszy księgowy 94 71 40 220 powiat koszaliński marta.gawrys@ 3.5
DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (RSON)
Karolina Szaranek Kierownik 94 71 40 222 powiat koszaliński karolina.szaranek@ 3.13
Agnieszka Fijałkowska Inspektor 94 71 40 223 powiat koszaliński agnieszka.fijalkowska@ 3.20
DZIAŁ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY (WDiR)
Agnieszka Walczak Kierownik 94 71 40 216 powiat koszaliński agnieszka.walczak@ 1.5
Magdalena Majewska Pomoc administracyjna 94 71 40 226 powiat koszaliński magdalena.mroz@ 3.16
Lidia Durek Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 225 powiat koszaliński lidia.durek@ 1.4
Jolanta Wiśniewska Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 225 powiat koszaliński jolanta.wisniewska@ 1.4
Anna Szczerba Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 210 powiat koszaliński anna.szczerba@ 1.4
Elżbieta Mentel Inspektor 94 71 40 226 powiat koszaliński elżbieta.mentel@ 3.16
Pasieka Małgorzata Starszy inspektor 94 71 40 212 powiat koszaliński malgorzata.pasieka@ 3.15
Monika Vlasin Starszy pracownik socjalny 94 71 40 211 powiat koszaliński monika.vlasin@ 1.5
Edyta Łukaszczyk Pracownik socjalny 94 71 40 211 powiat koszaliński edyta.lukaszczyk@ 1.5
DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ (PI)
Anna Darnielewicz Główny specjalista 94 71 40 224 powiat koszaliński anna.darnielewicz@ 3.8
Łukasz Hładzio Pomoc adm. 94 71 40 253 powiat koszaliński lukasz.hladzio@ 3.11
Wytworzył:
Małgorzata Węgrzyn
(2022-10-18)
Udostępnił:
Rafał Winiarczyk
(2022-10-05 22:07:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Zawisza
(2024-01-29 10:54:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki