Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Aktywny samorząd

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Regulamin organizacyjny

559 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 68/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Koszalinie

179 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 235/2016 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Koszalinie

323 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 422/2018 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Koszalinie

183 KBPobierz na dyskPodgląd pliku