Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wspólnota Nadzieli stworzyła platformę internetowa złożoną  z dwóch stron: www.KrainaOZA.pl oraz www.KrainaOZA.org .

Nazwa platformy Kraina OZA pochodzi od pierwszych liter słów: Kariera Rozwój Aktywizacja Innowacyjność Niezależność Akceptacja Osób z Autyzmem.

Pierwsza strona przeznaczona jest dla osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną. Treść i forma są dostosowane do potrzeb                            i zainteresowań użytkowników. Strona zawiera innowacyjne rozwiązania komunikacyjne: piktogramy, uproszczone teksty i opcję audio.

Druga strona www.KrainaOZA.org  jest przeznaczona dla otoczenia osób z autyzmem: rodziców , opiekunów, terapeutów, potencjalnych pracodawców. Służy informowaniu i poszerzaniu wiedzy na temat autyzmu. Stanowi źródło informacji i praktycznych narzędzi dla pracodawców otwartych na zarządzanie różnorodnością w swojej firmie.

Zapraszamy do odwiedzenia platformy.