Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Redakcja biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:
Karolina Szaranek,
ul.Racławicka 13,
tel. 94 34-28-406,
e-mail: karolina.szaranek@powiat.koszalin.pl

Za modyfikację informacji odpowiada:
Karolina Szaranek,
ul. Racławicka 13,
tel. 94 34-28-406,
e-mail: karolina.szaranek@powiat.koszalin.pl