Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Aktywny samorząd

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Informacja w sprawie rodzin zastępczych

Osoby, zainteresowane pełnieniem funkcji

rodzin zastępczych

mogą uzyskać wszelkie informacje w pokojach

210, 211,  212, 213, 225 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 – 15.30.