Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Archiwum

Dokumentacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przechowywana jest w składnicy akt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

W archiwum przechowywana jest:

-   dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych,

-   dokumentacja księgowa i finansowa i inna dotycząca ksiegowości budżetowej,

- dokumentacja dotycząca przyznawanych dofinansowań ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych,

- dokumentacja dotycząca rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych,

-  dokumentacja domów pomocy społecznej.