Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych prowadzi nastęujące centralne rejestry kancelaryjne:

1. Rejestr wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

 2. Rejestr  wniosków  o  dofinansowanie imprez integracyjnych (sport, kultura i rekreacja),

 3. Rejestr wniosków na sprzęt rehabilitacyjny od osób prawnych,

 4. Rejestr wniosków na sprzęt rehabilitacyjny i środki ortopedyczne,

 5. Rejestr   wniosków   na  dofinansowanie  barier  architektonicznych i w komunikowaniu się i technicznych.

Rejestry prowadzone są w formie papierowej.