Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Dział Administracji i Kadr

Dział Administracji i Kadr prowadzi następujące centralne rejestry kancelaryjne:

1. Rejestr zarządzeń dyrektora (wersja papierowa)

2. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw (wersja papierowa)

3. Rejestr druków ścisłego zarachowania (wersja papierowa)