PCPR Koszalin

Komórki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Konkursy z zakresu ustawy o pomocy społecznej

Konkursy z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011-2015

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007 - 2015

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta