Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Komórki organizacyjne

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Konkursy z zakresu ustawy o pomocy społecznej

Konkursy z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007 - 2015

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016-2024

Sprawozdania

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2014 rok

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta