Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Obsługa bankowa

OBSŁUGA  BANKOWA

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że  obsługę bankową  budżetu PCPR Koszalin zapewnia:

 

BAŁTYCKI  BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  DARŁOWIE


Punkt kasowy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie znajduje się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13

 

Numer konta bieżącego - dochody:

 BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W DARŁOWIE

05 856600030110 9821 2000 0001

 

Numer konta bieżącego - wydatki:

BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W DARŁOWIE

29 8566 0003 0110 9821 2005 0009