Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Dane teleadresowe

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

tel: 94 71-40-217

fax 94 71-40-252

e-mail: pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

Dyrektor

Mirosława Zielony

NIP: 669-22-30-646

REGON: 330961959