Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

WNIOSEK - BARIERY ARCHITEKTONICZNE

144 KBPobierz

WNIOSEK - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIE I TECHNICZNYCH-1

138 KBPobierz

WNIOSEK - PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

80 KBPobierz

WNIOSEK - TURNUS REHABILITACYJNY

83 KBPobierz

WNIOSEK - ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

92 KBPobierz