Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Aktywny samorząd

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Wniosek - Bariery architektoniczne

144 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek - Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

138 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek - Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

80 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek - Turnus rehabilitacyjny

83 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek - Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

92 KBPobierzPodgląd pliku