Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny (WDiR)

Dział Pomocy Instytucjonalnej (PI)

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (RSON)

Dział Finansowo-Księgowy (FK)

Dział Administracji i Kadr (AK)

Dział Pomocy Instytucjonalnej (PI)