Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13, reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

2.         Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Centrum – Katarzyna Oryszewska, e-mail: iod.pcpr@powiat.koszalin.pl

3.         Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie koszalińskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.