Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Aktywny samorząd

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta


„Program wyrównywania różnic między regionami” 2018

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 roku.


W 2018 r.będą realizowane następujące obszary:

obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D - likwidacja barier transportowych;
obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, G można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
tel: 94 71-40-223
do dnia 30 stycznia 2018 r.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/.133 KBPobierzPodgląd pliku