Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

 

Koszalin, 17 listopada 2015 r.

 

AK.234.2.2015.AD

 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE

 

dot. Zarządzenia nr 21/2015 z dnia 20 października 2015 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie         w Koszalinie w sprawie przeprowadzenia brakowania składników rzeczowych aktywów trwałych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do zagospodarowania w sposób określony w instrukcji kwalifikacji i gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi oraz niskocennymi rzeczowymi składnikami aktywów długotrwałego użytkowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie  nr 18/2013 z dnia   31 grudnia 2013 r.

 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1*.

Lp.

Symbol

Nazwa przedmiotu

Ilość

Uwagi

1

180/013/PCPR/2013

Segment meblowy

1szt.

sprzęt zbędny

2

181/013/PCPR/2013

Segment meblowy

1szt.

sprzęt zbędny

3

302/013/PCPR/2013

Komplet wypoczynkowy

1szt.

sprzęt zbędny

4

263/013/PCPR/2013

Drukarka HP LaserJet 1100

1 szt.

sprzęt zużyty

5

268/013/PCPR/2013

Drukarka HP LaserJet 1000

1 szt.

sprzęt zużyty

6

264/013/PCPR/2013

Drukarka Kyocera Minolta 2550

1 szt.

sprzęt zużyty

7

298/013/PCPR/2013

Łóżko

1 szt.

sprzęt zużyty

8

270/013/PCPR/2013

Urządzenie Wielofunkcyjne HP 8500

1 sz.

sprzęt zużyty

 

 
 *Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego

 

 

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela:

Anna Darnielewicz, nr tel. 94 71 40 224.