Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2019

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE

z dnia 16 października 2019 r.

 w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

 Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

§1. Ustala się dzień 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy.  

§2.Wyznacza się dzień 14 grudnia 2019 roku dniem pracy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                DYREKTOR

                                    Mirosława Zielony


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W KOSZALINIE

 

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

 

 

Złóż wniosek drogą elektroniczną:

Dyrektor

Mirosława Zielony

Godziny pracy jednostki:

Poniedziałek - Piątek  7:30 - 15:30


Numery telefonów

Sekretariat - Kadry

94 71-40-217

94 71-40-252

Kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

  94 71-40-223

Kierownik Zespołu Pomocy Instytucjonalnej

oraz Wsparcia Dziecka i Rodziny

94 71-40-216

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE

IMIĘ  I NAZWISKO

STANOWISKO

TELEFON

powiat.koszalin.pl

POKÓJ

Mirosława Zielony

Dyrektor

-

pcpr@

217

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR (AK)

Małgorzata Węgrzyn

Starszy inspektor

94 71 40 217

fax 71 40 252

pcpr.sekretariat@

217

Dariusz Niemczuk

Kierowca

-

-

-

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY (FK)

Małgorzata

Mazurkiewicz-Ciupak

Główny księgowy

94 71 40 219

pcpr.fin@

malgorzata.mazurkiewicz@

219

Renata Malinowska

Księgowy

94 71 40 220

renata.malinowska@

220

Marta Gawryś

Starszy księgowy

94 71 40 220

marta.gawrys@

220

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (RSON)

Anna Wyszyńska

Kierownik

94 71 40 223

anna.wyszynska@

223

Karolina Szaranek

Starszy specjalista

94 71 40 222

karolina.szaranek@

222

DZIAŁ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY (WDiR)

Agnieszka Walczak

Kierownik

94 71 40 216

agnieszka.walczak@

217

Magdalena Mróz

Pomoc administracyjna

94 71 40 226

magdalena.mroz@

226

Lidia Durek

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

94 71 40 225

lidia.durek@

225

Michał Kołakowski

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

94 71 40 210

michal.kolakowski@

210

Jolanta Wiśniewska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

94 71 40 225

jolanta.wisniewska@

225

Anna Szczerba

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

94 71 40 210

anna.szczerba@

210

Elżbieta Mentel

Podinspektor

94 71 40 226

elżbieta.mentel@

225

Janusz Machała

Starszy pracownik socjalny

94 71 40 211

janusz.machala@

211

Pasieka Małgorzata

Starszy inspektor

94 71 40 212

malgorzata.pasieka@

212

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ (PI)

Waldemar Maniak

Kierownik

94 71 40 213

waldemar.maniak@

213

Anna Darnielewicz

Główny specjalista

94 71 40 224

anna.darnielewicz@

224

Radosław Płoszaj

Inspektor

94 71 40 224

radoslaw.ploszaj@

224


Rachunek bankowy

Spółdzielcza Grupa Bankowa 

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

Numer rachunku : 05 8566 0003 0110 9821 2000 0001