Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Aktywny samorząd

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

 Zarządzenie Nr   12 /2020
dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie

w koszalinie

z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 26 grudnia 2020 r.(sobota).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 MIROSŁAWA ZIELONY

DYREKTOR


Koszalin, dnia 3.11.2020r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 24 ust 5, w związku z § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.1797 z późn.zm.) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli,  wprowadzone zostają następujące rodzaje i formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie :

1.            Zadania realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów. Pracownicy świadczą pracę zdalnie.

2.                  Bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest przy realizacji spraw  niezbędnych, nie cierpiących zwłoki, których nie można zrealizować   korespondencyjnie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem PCPR.

3.            Wnioski do PCPR można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przed budynkiem.

4.            Dokumenty dla interesanta będą wysyłane pocztą na wskazany adres, elektronicznie na wskazaną skrytkę.

Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany telefonicznie przez pracownika PCPR realizującego sprawę w przypadku takiej konieczności.

5.         Wszelkie możliwe wnioski należy składać z wykorzystaniem platformy epuap na adres skrytki : / pcprkoszalin1/skrytka

DYREKTOR

Mirosława Zielony


 

WAŻNE!!!!!!

w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZOSTAJE WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA

prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztową lub telefonicznie /fax

szczegóły na stronie: www.pcprkoszalin.pl

dodatkowe informacje:

pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

tel. 94 71 40 217

tel./fax 94 71 40 252POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W KOSZALINIE

 

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

 

 

Złóż wniosek drogą elektroniczną:

Dyrektor

Mirosława Zielony

Godziny pracy jednostki:

Poniedziałek - Piątek  7:30 - 15:30


Numery telefonów

Sekretariat - Kadry

94 71-40-217

94 71-40-252

Kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

  94 71-40-223

Kierownik Zespołu Pomocy Instytucjonalnej

oraz Wsparcia Dziecka i Rodziny

94 71-40-216

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE

IMIĘ  I NAZWISKO

STANOWISKO

TELEFON

OBSŁUGIIWANY TEREN

powiat.koszalin.pl

POK

Mirosława Zielony

Dyrektor

-

powiat koszaliński

pcpr@

217

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR (AK)

Małgorzata Węgrzyn

Starszy inspektor

94 71 40 217

fax 71 40 252

powiat koszaliński

pcpr.sekretariat@

217

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY (FK)

Małgorzata

Mazurkiewicz-Ciupak

Główny księgowy

94 71 40 219

powiat koszaliński

pcpr.fin@

malgorzata.mazurkiewicz@

219

Renata Malinowska

Księgowy

94 71 40 220

powiat koszaliński

renata.malinowska@

220

Marta Gawryś

Starszy księgowy

94 71 40 220

powiat koszaliński

marta.gawrys@

220

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (RSON)

Anna Wyszyńska

Kierownik

94 71 40 223

powiat koszaliński

anna.wyszynska@

223

Karolina Szaranek

Starszy specjalista

94 71 40 222

powiat koszaliński

karolina.szaranek@

222

DZIAŁ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY (WDiR)

Agnieszka Walczak

Kierownik

94 71 40 216

powiat koszaliński

agnieszka.walczak@

217

Magdalena Mróz

Pomoc administracyjna

94 71 40 226

 powiat koszaliński

magdalena.mroz@

226

Lidia Durek

 

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

94 71 40 225

powiat koszaliński

lidia.durek@

225

Michał Kołakowski

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

94 71 40 210

powiat koszaliński

michal.kolakowski@

210

Jolanta Wiśniewska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

94 71 40 225

powiat koszaliński

jolanta.wisniewska@

225

Anna Szczerba

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

94 71 40 210

powiat koszaliński

anna.szczerba@

210

Elżbieta Mentel

Podinspektor

94 71 40 226

powiat koszaliński

elżbieta.mentel@

226

Pasieka Małgorzata

Starszy inspektor

94 71 40 212

powiat koszaliński

malgorzata.pasieka@

212

Monika Vlasin

Pracownik socjalny

94 71 40 211

powiat koszaliński

monika.vlasin@

211

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ (PI)

Waldemar Maniak

Kierownik

94 71 40 213

powiat koszaliński

waldemar.maniak@

213

Anna Darnielewicz

Główny specjalista

94 71 40 224

powiat koszaliński

anna.darnielewicz@

224

Radosław Płoszaj

Inspektor

94 71 40 224

powiat koszaliński

radoslaw.ploszaj@

224